Đọc và viết

Hãy cùng Phuong Nam Education luyện những mẫu câu liên quan đến đọc và viết nhé!

 

 

(Ja) Czytam.

Tôi đọc.

(Ja) Czytam literę.

Tôi đọc một lá thư.

(Ja) Czytam słowo.

Tôi đọc một từ.

(Ja) Czytam zdanie.

Tôi đọc một câu.

(Ja) Czytam książkę

Tôi đọc một quyển sách.

Ja czytam.

Tôi đọc.

Ty czytasz.

Bạn đọc.

On czyta.

Anh ấy đọc.

 

 

(Ja) Piszę.

Tôi viết.

(Ja) Piszę literę.

Tôi viết một lá thư.

(Ja) Piszę słowo.

Tôi viết một từ.

(Ja) Piszę zdanie.

Tôi viết một câu.

(Ja) Piszę książkę.

Tôi viết một quyển sách.

Ja piszę.

Tôi viết.

Ty piszesz.

Bạn viết.

On pisze.

Anh ấy viết.

 

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Dọn dẹp nhà cửa
Dọn dẹp nhà cửa

Hãy cùng Phuong Nam Education tìm hiểu những từ vựng và mẫu câu xoay quanh việc dọn dẹp nhà cửa nhé

Giới thiệu về ngôi nhà
Giới thiệu về ngôi nhà

Hãy cùng Phuong Nam Education tìm hiểu những từ vựng và mẫu câu xoay quanh việc giới thiệu về một ngôi nhà nhé

Các mùa và thời tiết trong năm
Các mùa và thời tiết trong năm

Hãy cùng Phuong Nam Education tìm hiểu những từ vựng và mẫu câu xoay quanh các mùa và thời tiết trong năm nhé

Hoạt động
Hoạt động

Hãy cùng Phuong Nam Education tìm hiểu những từ vựng và mẫu câu xoay quanh các hoạt động nhé

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 1900 2650 - 0919 407 100
Tư vấn online