Từ vựng - Mẫu câu

Dọn dẹp nhà cửa
Dọn dẹp nhà cửa

Hãy cùng Phuong Nam Education tìm hiểu những từ vựng và mẫu câu xoay quanh việc dọn dẹp nhà cửa nhé

Giới thiệu về ngôi nhà
Giới thiệu về ngôi nhà

Hãy cùng Phuong Nam Education tìm hiểu những từ vựng và mẫu câu xoay quanh việc giới thiệu về một ngôi nhà nhé

Các mùa và thời tiết trong năm
Các mùa và thời tiết trong năm

Hãy cùng Phuong Nam Education tìm hiểu những từ vựng và mẫu câu xoay quanh các mùa và thời tiết trong năm nhé!

Hoạt động
Hoạt động

Hãy cùng Phuong Nam Education tìm hiểu những từ vựng và mẫu câu xoay quanh các hoạt động nhé

Hôm qua, hôm nay, ngày mai
Hôm qua, hôm nay, ngày mai

Hãy cùng Phuong Nam Education tìm hiểu những từ vựng và mẫu câu xoay quanh thời gian hôm qua, hôm nay, ngày mai nhé

Làm quen
Làm quen

Hãy cùng Phuong Nam Education tìm hiểu những từ vựng và mẫu câu xoay quanh việc làm quen với người khác nhé

Con người
Con người

Hãy cùng Phuong Nam Education tìm hiểu những từ vựng và mẫu câu xoay quanh con người nhé

Thể thao
Thể thao

Hãy cùng Phuong Nam Education tìm hiểu những từ vựng và mẫu câu xoay quanh thể thao nhé

Trái cây và món ăn
Trái cây và món ăn

Hãy cùng Phuong Nam Education tìm hiểu những từ vựng và mẫu câu xoay quanh trái cây và các món ăn nhé

Đồ uống
Đồ uống

Bây giờ thì hãy cùng Phuong Nam Education khám phá những từ vựng thú vị xung quanh chủ đề đồ uống nha các bạn

Các tháng trong năm
Các tháng trong năm

Hãy cùng Phuong Nam Education tìm hiểu các tháng trong năm của tiếng Ba Lan thì đọc và viết như thế nào nhé

Thời gian
Thời gian

Hãy cùng Phuong Nam Education tìm hiểu cách hỏi thời gian, giờ giấc trong tiếng Ba Lan nhé

Đọc và viết
Đọc và viết

Hãy cùng Phuong Nam Education luyện những mẫu câu liên quan đến đọc và viết nhé!

Đất nước và ngôn ngữ
Đất nước và ngôn ngữ

Hãy cùng Phuong Nam Education tìm hiểu về đất nước và ngôn ngữ trong tiếng Ba Lan nhé

Màu sắc
Màu sắc

Cùng Phuong Nam Education tìm hiểu từ vựng về màu sắc nhé các bạn

Các ngày trong tuần
Các ngày trong tuần

Hãy cùng Phuong Nam Education tìm hiểu xem thứ ngày trong tiếng Ba Lan thì nói thế nào nhé!

Tại trường học
Tại trường học

Hãy cùng Phuong Nam Education tìm hiểu về chủ đề trường học nhé

Thành viên trong gia đình
Thành viên trong gia đình

Hãy cùng Phuong Nam Education tìm hiểu từ vựng về các thành viên trong gia đình nhé

Số đếm từ 11 đến 20
Số đếm từ 11 đến 20

Tiếp tục cùng Phuong Nam Education tìm hiểu về số đếm từ 11 đến 20 nào

Số đếm từ 0 đến 10
Số đếm từ 0 đến 10

Hãy cùng Phuong Nam Education làm quen với những số đếm đầu tiên nhé

Giao tiếp cơ bản 2
Giao tiếp cơ bản 2

Cùng Phuong Nam Education tiếp tục tìm hiểu về các mẫu câu giao tiếp cơ bản kỳ 2 nhé

Giao tiếp cơ bản 1
Giao tiếp cơ bản 1

Hãy cũng Phuong Nam Eduction đến với những câu giao tiếp đầu tiên của tiếng Ba Lan nhé

Chào hỏi
Chào hỏi

Hãy cùng Phuong Nam Eduction đến với một số mẫu câu chào hỏi thông dụng trong tiếng Ba Lan nhé

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat