Giao tiếp cơ bản 1

Cześć! Chào!
Witam! Kính chào!
Jak się masz? Bạn khỏe không?
Dobre, dziękuję,. A ty? Tôi khỏe, cảm ơn, bạn thì sao? 
Nie ma za co! Không có gì!
Jak ma na imię? Tên bạn là gì?
Mam na imię ... Tên tôi là ...
Ile masz lat? Bạn bao nhiêu tuổi?
Mam ... lat? Tôi ... tuổi. 
Przepraszam! Xin lỗi.
Nie ma problemu! Không có vấn đề gì.

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Dọn dẹp nhà cửa
Dọn dẹp nhà cửa

Hãy cùng Phuong Nam Education tìm hiểu những từ vựng và mẫu câu xoay quanh việc dọn dẹp nhà cửa nhé

Giới thiệu về ngôi nhà
Giới thiệu về ngôi nhà

Hãy cùng Phuong Nam Education tìm hiểu những từ vựng và mẫu câu xoay quanh việc giới thiệu về một ngôi nhà nhé

Các mùa và thời tiết trong năm
Các mùa và thời tiết trong năm

Hãy cùng Phuong Nam Education tìm hiểu những từ vựng và mẫu câu xoay quanh các mùa và thời tiết trong năm nhé!

Hoạt động
Hoạt động

Hãy cùng Phuong Nam Education tìm hiểu những từ vựng và mẫu câu xoay quanh các hoạt động nhé

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat